สาเหตุการเกิดโรค

สำหรับอาการป่วยของมนุษย์ มาจากสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุจากเชื้อไวรัส สาเหตุจากสัตว์เซลล์เดียว สาเหตุจากปรสิต สาเหตุจากพยาธิ สาเหตุจากพันธุกรรม สาเหตุจากพฤติกรรมการกิน สาเหตุจากพฤติกรรมการดื่ม สาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เช่น มลพิษต่างๆ สภาพแวดล้อมที่ทำงาน homesoccerjersey.comบุคคลรอบข้าง สังคมรอบข้าง ทุกสิ่งรอบตัว ล้วนแต่สามารถ ทำให้เกิดโรค ได้ทั้งนั้น

นอกจากนั้นแล้ว สัตว์ต่างๆ ก็สามารถเป็นแหล่ง เพาะเชื้อ และ พาหะนำโรค ได้ การทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคนั้น จะทำให้การรักษา การแก้ไข บรรเทาอาการทุกข็ทรมาน จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรค แต่ถ้าหากไม่ทราบสาเหตุโรค การรักษามักจะ สุ่มรักษา โดยดูจากอาการ และ รักษาตามอาการ เพื่อประคับประคองชีวิตให้รอด จนสามารถหาสาเหตุที่แท้จริง ของโรคนั้นได้

ดังนั้น งานตรวจวินิจฉัย ถือเป็นกุญแจสำคัย สำหรับการรักษาให้หายป่วย งานเรื่องเทคนิคการตรวจ การตรวจตัวอย่าง เช่น เลือด น้ำไขสันหลัง การตรวจพยาธิวิทยา ชิ้นเนื้อตัวอย่าง เซลล์วิทยา การใช้รังสีเทคนิค การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ การตรวจดีเอ็นเอ การตรวจโครโมโซม นอกจากนั้นแล้ว จุลชีววิทยา ก็สำคัญในแง่ของการวิเคราะห์เชื้อโรค

เพื่อแยกสาเหตุต้นตอของโรค การใช้เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล เช่น พีซีอาร์ จะเป็นวิธีที่แม่นยำ ในการบ่งชี้ชนิดของโรคได้ไม่ผิดพลาด เพราะ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะมีดีเอ็นเอ ที่เฉพาะเป็นของตนเอง ทั้งหมดที่กล่าวมา ถือเป็นศาสตร์ องศ์ความรู้ ที่ขาดไม่ได้ หากต้องการให้การรักษาสำเร็จ