เกี่ยวกับเรา

เป็นสภาวะผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจของสิ่งมีชีวิตซึ่งทำให้การทำงานของร่างกายเสียไปหรืออาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต โรคยังอาจหมายถึงภาวะการทำงานของร่างกายซึ่งทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวเอง ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นอาการหรืออาการแสดงต่อโรคนั้นๆ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้แก้กับโรคภัยต่างๆที่ใกล้ตัวเราและให้ข้อมูลสมุนไพรในการบรรเทาอาการป่วยเพื่อให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆในพื้นฐานรู้จักอาการของโรคต่างๆทำให้ท่านได้ทราบและสามารถรักษาได้ทันที