โคราชผวาไข้เลือดออกระบาด หลังยอดพุ่งเป็นแชมป์ภาคอีสาน จ่อทะลุ3พันราย

โคราช ผวาโรคไข้เลือดออกยังระบาด พบผู้ป่วยสูงสุดในภาคอีสาน ยอดเกือบ 3 พันราย สาธารณสุขตื่นขยับลงพื้นที่ควบคุมโรค พ่นควันกำจัดกันยุงในชุมชนเขตเทศบาลนครราชสีมา เชื่อเข้าหน้าหนาวการระบาดจะลดลง…

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2561 นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย ป้องกันการระบาดในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยบริเวณภายในซอยลำปรุ 2 ชุมชนวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา หลังจากพบเด็กชายวัย 9 ปี 1 ราย ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว เป็นโรคไข้เลือดออก

ขณะนี้ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชสีมาฮอทพิทอล โดยทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ พร้อมกับให้คำแนะนำกับประชาชนโดยการยึดหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ 

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 6,735 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 3 ราย แยกเป็น นครราชสีมา พบจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุดในพื้นที่ภาคอีสาน 2,911 ราย เสียชีวิต 2 ราย, ชัยภูมิ พบผู้ป่วย 660 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต, บุรีรัมย์ พบผู้ป่วย 1,195 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และสุรินทร์ พบผู้ป่วย 1,965 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยจากข้อมูลการป่วย และเสียชีวิตตามกลุ่มอายุ พบว่าอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี อย่างไรก็ตามจากนี้ไปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจะเริ่มดีขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ของประเทศเริ่มไม่มีฝน และเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว.