โรคติดต่อ

โรคติดต่อ โรคต่างๆ ที่ติดต่อกันได้ ติดต่อสู่คน สาเหตุ อาการ การรักษาโรค การป้องกัน ความรู้เกี่ยวกับโรค โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ

โรคติดต่อ หมายถึง โรคติดต่อจากสิ่งมีชีวิตสู่คน บทความนี้มาทำความรู้จักกับโรคติดต่อ ความหมายของโรคติดต่อ โรคติดต่อมีอะไรบ้าง โรคที่ติดต่อกันได้ทางตรง และทางอ้อมโดยมีเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล

โรค คือ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย โรคต่างๆ มีหลายชนิด แบ่งต่ามอวัยวะของร่างกาย และลักษณะของการเกิดโรค ซึ่ง “โรคติดต่อ” นั้นเป็นกลุ่มของโรคชนิดหนึ่งที่มีความอันตราย และสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกับมนุษย์ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคติดต่อกันว่า โรคติดต่อคืออะไร สาเหตุของโรคติตต่อ โรคติดต่อมีกี่ประเภท ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดโรคติดต่อ และโรคแต่ละโรคที่เป็นโรคติดต่อนั้น เป็นอย่างไร สาเหตุ อาการ การรักษาและการป้องกันทำอย่างไร

โรคติดต่อ คือ ภาวะของการเกิดความผิดปรกติของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดจากผู้ที่มีเชื้อโรคที่เป็นภาหะในการเกิดโรค สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อโรคต่างๆ ที่ส่วนมากการติดต่อของโรคเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์เป็นปัจจัยร่วมอยู่ด้วย

โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการสัมผัสโดยตรง การหายใจ การกินอาหาร และช่องทางทุกช่องทางที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ สำหรับโรคติดต่อในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

 • โรคติดต่ออันตราย
 • โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 • โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ

โรคติดต่อในประเทศไทย นั้นมีมากเนื่องจากสภาพภูมิอาการ ที่อยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เป็นอย่างดี ประเทศเขตร้อนจะมีโอกาสพบโรคติดต่อได้มากกว่าประเทศในเขตอากาศหนาว สำหรับประเทศไทย มีการออกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ในปีพุทธศักราช 2523 รายละเอียดว่าโรคติดต่อมีอะไรบ้างและโรคติดต่ออะไรต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ รายละเอียดดังนี้

 • โรคติดต่อ อันตราย ประกาศให้มีทั้งสิ้น 4 โรค คือ อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง และกาฬโรค
 • โรคติดต่อ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2524 มีทั้งสิ้น 44 โรค ประกอบด้วย
  โรคแผลเรื้อรัง
  โรคไข้กลับซ้ำ
  หนองในเทียม
  หนองใน
  โรคทริคิโนซิส (trichinosis)
  ไข้จับสั่น
  สครับไทฟัส (scrub typhus)
  โรคบิดบะซิลลารี
  อาหารเป็นพิษ
  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
  ไข้อีสุกอีใส
  ไอกรน
  โรคคอตีบ
  ไข้เหลือง
  โรคอุจจาระร่วง
  แผลริมอ่อน
  กามโรคของต่อมน้ำเหลือง
  โรคซิฟิลิส
  โรคฉี่หนู
  มูรีนไทฟัส (murine typhus)
  ไข้รากสาดใหญ่
  โรคบิดอะมีบา (amoebic dysentery)
  โรคตาแดง
  โรคไข้เลือดออก
  ไข้หวัดใหญ่
  โรคคางทูม
  โรคบาดทะยัก
  ไข้ทรพิษ
  โรคกาฬโรค
  โรคเท้าช้าง
  แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ
  โรคคุดทะราด
  โรคแอนแทรกซ์
  โรคเรื้อน
  วัณโรด
  ไข้รากสาดเทียม
  ไข้รากสาดน้อย
  โรคไวรัสตับอักเสบบี
  โรคพิษ สุนัขบ้า
  ไข้หัดเยอรมัน
  ไข้หัด
  โปลิโอ
  อหิวาตกโรค
 • โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ มีทั้งหมด 15 โรค คือ อหิวาตกโรค โรคกาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง โรคคอตีบ บาดทะยักในเด็กเกิดใหม่ โปลิโอ ไข้สมองอักเสบ ไข้พิษสุนัขบ้า ไข้รากสาดใหญ่ แอนแทร็กซ์ โรคทริคิโนซิส ไข้กาฬหลังแอ่น โรคคุดทะราดระยะติดต่อ โรคเอดส์ (AIDS) หรือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันโรคเสื่อม