โรคประสาท เกิดจากอะไร เป็นประสาทรักษาและดูแลอย่างไร

โรคประสาท ( Neurosis ) คือ โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางจิตประเภทหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ ย้ำคิดย้ำทำ ซึมเศร้า วิตกังวล หวาดกลัว วิปริด เกิดจากความวิตกกังวล ไม่สบายใจ จิตใจแปรปรวน อ่อนไหวง่าย มีความขัดแย้งในจิตใจ มีความรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล เป็นเวลานาน สาเหตุเกิดจากอะไร โรคจิตประเภทหนึ่ง ลักษณะอาการโรคประสาท

โรคประสาท ภาษาอังกฤษ เรีนก Neurosis โรค นี้เป็น โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางจิตประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะ คือ ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม โดยสาเหตุอาจจะเกิดจากความวิตกกังวล ไม่สบายใจ จิตใจแปรปรวน อ่อนไหวง่าย มีความขัดแย้งในจิตใจ มีความรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล

ซึ่งจะมีอาการแสดงออกตามมา แต่อาการไม่รุนแรงมากเท่า โรคจิต โรคประสาท นี้ ผู้ป่วยนั้นยังสามารถมีจิตนึกคิด ได้ตามเหตุการณ์ปรกติและรู้ตัวเองอยู่เสมอ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการประสาทหลอน การเห้นภาพลวงตา อาการหูแว่ว ผู้ป่วยโรคประสาท นี้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป สามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุกเพศทุกวัย

หากจะทำความรู้จักกับโรคประสาทอย่างละเอียด มี 5 ประเภท ประกอบด้วย โรคประสาทประเภทวิตกกังวล (Anxiety Neurosis) โรคประสาทประเภทซึมเศร้า (Depressive Neurosis) โรคประสาทประเภทหวาดกลัว (Phobic Neurosis) โรคประสาทประเภทย้ำคิดย้ำทำ (Obscessive Compulsive Neurosis) และ โรคประสาทประเภทบุคลิกวิปลาส (Depersonalization) รายละเอียดของดรคประสาทประเภทต่างๆ