โรคระบบต่อมไร้ท่อ มีอะไรบ้าง สาเหตุ อาการ การป้องกัน การรักษา

รวมโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system disease เรารวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท้อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง โรคต่อมไร้ท่อเกิดจากสาเหตอะไร สาเหตุของโรคต่อมไร้ท่อ การป้องกันและดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ทอมีอะไรบ้าง สาเหตุของโรคจากต่อมไร้ท่อ อาการ การป้องกันและการรักษา ทำอย่างไร ต่อมไร้ท่อ คืออะไร

โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ถือเป็นโรคเรื้อรังที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก homesoccerjersey.comโรคของต่อมไร้ท่อ มักเป็นโรคเรื้อรัง ต่อมไร้ท่อเป็นอวัยวะของร่างกายที่หลั่งสารที่มี ชื่อเรียกว่า ฮอร์โมน ( hormones ) โรคระบบต่อมไร้ท่อ ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system disease

เรารวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท้อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง โรคต่อมไร้ท่อเกิดจากสาเหตอะไร สาเหตุของโรคต่อมไร้ท่อ การป้องกันและดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคทางต่อมไร้ท่อ เสนอต่อเพื่อนๆ

ระบบต่อมไร้ท่อ ภาษาอังกฤษ เรียก Endocrine system ซึ่งเป็นอวัยวะที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน เพื่อควบคุม และกระตุ้นการทำงานของร่างกาย เช่น การตั้งครรถ์ การสืบพันธุ์ การย่อยอาหาร การเผาผลาญพลังงาน การดูดซึมอาหาร การควบคุมของเหลวภายในร่างกาย รวมถึงควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย เป็นต้น โดยต่อมไร้ท่อ นี้จะทำงานร่วมกับระบบประสาทและสมอง โดยฮอร์โมนต่างๆนี้ เราสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท โดยรายละเอียด ดังนี้

ฮอร์โมนเปปไทด์ ภาษาอังกฤษ เรียก peptides hormone or protein hormone เป็นฮอร์โมนโปรตีน สามารถละลายน้ำได้ดี และมีโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง
ฮอร์โมนอนุพันธ์โปรตีน ภาษาอังกฤษ เรียก protein derivative or amino acid derivative เป็นฮอร์โมนอนุพันธ์กรดอะมิโน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไทรอยด์
ฮอร์โมนสเตอร์รอยด์ ภาษาอังกฤษ เรียก steroid hormone ฮอร์โมนชนิดนี้ไม่ละลายน้ำแต่จะสามารถละลายได้ในตัวทำละลาย เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่และอัณฑะ