โรคเด็ก โรคเด็กมีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร โรคเกิดกับเด็ก

โรคเด็ก ( Childhood diseases ) คือ โรคที่เกิดกับเด็ก โรคต่างๆที่เกื่ยวกับเด็ก โรคของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะ ร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆ ภูมิคุ้มกันโรคที่มีต่ำ ความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ โรคเด็ก มักเกิดจากการติดเชื้อโรค โรคที่มักเกิดกับเด็กมีโรคอะไรบ้าง สาเหตุของโรค การรักษาโรค และ การป้องกัน ทำอย่างไร

โรคของเด็ก มักแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆตามช่วงวัย ภูมิคุ้มกันโรคที่มีย่อมต่ำกว่า และมักมีความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ เรารวมโรคต่างๆ ที่เกื่ยวกับเด็กมานำเสนอเพื่อเป็นความรู้และเพื่อป้องกันเมื่อลูกน้อยป่วย

เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี โดยทางกฏหมาย คือ คนที่ใช้คำนำหน้า ว่า เด็กชาย หรือ เด็กหญิง สำหรับการรักษาโรคสำหรับเด้กนั้น มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่รักษาโรคเด็กโดยเฉพาะ เรียก แพทย์เกี่ยวกับโรคเด็ก ว่า กุมารเวช สำหรับเด็กสามารถแบ่งกลุ่มของเด็กตามอายุของเด็กได้ 7 กลุ่ม ดังนี้

ทารกแรกเกิด ( New born หรือ Neonate ) หมายถึง เด็กไม่เกิน 30 วัน
เด็กอ่อน ( Infant ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 12 เดือน
เด็กวัยเตาะแตะ ( Toddler ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 12 เดือน ถึง 36 เดือน
เด็กก่อนวัยเรียน ( Preschool age ) หมายถึง เด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
เด็กวัยเรียน ( School age ) หมายถึง เด็กอายุ 6 ถึง 8 ปี
เด็กวัยก่อนวัยรุ่น ( Preadolescence ) หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 9 ถึง 14 ปี
เด็กวัยรุน ( Adolescence ) หมายถึง เด็กช่วงอายุ 13 ถึง 19 ปีี

อาการป่วยที่พบบ่อยในเด็ก เช่น เป็นไข้, ชัก,อาเจียน,ไอและท้องเสีย ต้องมีวิธีดูแลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องต้นเสียก่อน เมื่อเด็กป่วย คุณควรทำใจเย็น ๆ แล้วดูแลรักษาลูกให้หาย แต่อย่างไรก็ตาม ทำไมเด็กเข้าเรียนใหม่จึงป่วยเป็นไข้หวัดบ่อย