โรคเด็ก โรคเด็กมีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร โรคเกิดกับเด็ก

โรคเด็ก ( Childhood diseases ) คือ โรคที่เกิดกับเด็ก โรคต่างๆที่เกื่ยวกับเด็ก โรคของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะ ร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆ ภูมิคุ้มกันโรคที่มีต่ำ ความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ โรคเด็ก มักเกิดจากการติดเชื้อโรค โรคที่มักเกิดกับเด็กมีโรคอะไรบ้าง สาเหตุของโรค การรักษาโรค และ การป้องกัน ทำอย่างไร

โรคของเด็ก มักแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเด็กยังคงเจริญเติบโตเรื่อยๆตามช่วงวัย ภูมิคุ้มกันโรคที่มีย่อมต่ำกว่า และมักมีความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ เรารวมโรคต่างๆ ที่เกื่ยวกับเด็กมานำเสนอเพื่อเป็นความรู้และเพื่อป้องกันเมื่อลูกน้อยป่วย
อาการป่วยที่พบบ่อยในเด็ก เช่น เป็นไข้, ชัก,อาเจียน,ไอและท้องเสีย ต้องมีวิธีดูแลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องต้นเสียก่อน เมื่อเด็กป่วย คุณควรทำใจเย็น ๆ แล้วดูแลรักษาลูกให้หาย แต่อย่างไรก็ตาม ทำไมเด็กเข้าเรียนใหม่จึงป่วยเป็นไข้หวัดบ่อย

สาเหตุการเกิดโรคในเด็ก

สำหรับโรคของเด็ก มีสาเหตุการเกิดโรคเหมือนโรคทั่วไปของผู้ใหญ่ แต่มีความแตกต่างกัน โดยรายละเอียด ดังนี้

การติดเชื้อ เนื่องจาก ภูมิต้านทานโรคของเด็กจะต่ำกว่าผู้ใหญ่ โรคจากการติดเชื้อในเด็กสามารถพบได้ทุกชนิดเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่
โรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิด มักเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคกลุ่มอาการดาวน์ ( Down syndrome ) เป็นต้น
โรคจากการมีพัฒนาการบกพร่อง เช่น โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก เป็นต้น
โรคจากการเกิดอุบัติเหตุ
โรคจากการขาดสารอาหาร
การป้องกันโรคเกี่ยวกับเด็ก

การปรึกษาแพทย์ตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคเกี่ยวกับพันธุกรรม
ในการตั้งครรถ์ ต้องฝากครรภ์กับแพทย์ เพื่อให้สุขภาพของมารดาและของทารกในครรภ์แข็งแรง
ในระหว่างการตั้งครรภ์ แม่ต้องกินอาหารมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยง อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแม่และลูกในครรถ์ เช่น อาหารหมักดอง ไส้กรอก
ในระหว่างการตั้งครรถ์ ต้องไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมของเด็กให้ถูกหลักอนามัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
ให้เด็กรับวัคซีนพื้นฐาน ตามคำแนะนำของแพทย์ ตั้งแต่แรกเกิด เช่น วัคซีนโรคตับอักเสบบี โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคคอตีบ และวัณโรค เป็นต้น