โรค ปัจจุบันมีโรคอะไรบ้าง สาเหตุ อาการ การรักษาโรคมีอะไรบ้าง

โรค ( Diseases ) คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค โรคต่างๆ มีดังนี้ โรคข้อและกระดูก โรคตา โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคหูคอจมูก โรคในช่องปาก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคต่างๆ สามารถแยกตามอวัยวะ การเกิดโรค เช่น โรคข้อและกระดูก โรคตา โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคหูคอจมูก โรคนช่องปาก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เรื่องโรคต่างๆ นั้น เป็นเรื่อง รวมความรู้ โรคต่างๆ สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โรคแบ่งอย่างไร โรคมีกี่ชนิด หากร่างกายผิดปรกติ สงสัยป่วย ต้องสังเกตุอย่างไรว่าเราเป็นโรคอะไร เรื่องสุขภาพ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable diseases ( เอนซีดี หรือ NCDs ) เป็น โรคที่เกิดอาการผิดปกติกับร่างกาย homesoccerjersey.com ซึ่งสาเหตุไม่ได้มาจากเชื้อโรค แต่มาจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง โรคนี้จะไม่ป่วยรุนแรงกระทันหัน แต่จะค่อยๆทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเรื่อย จนวันนึงเกิดอาการรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ได้แค่ประคับประคองและรักษาตามอาการ

โรคไต ภาวะไตทำงานผิดปกติ เนื่องจาก หน้าที่ของไต คือ การขับของเสียออกจากร่างกายออกทางปัสสาวะ ดังนั้น เมื่อเกิดโรคไต ไตจะไม่สามารถขับของเสียออกได้เต็มที่ ส่งผลให้เกิดอาการสะสมของของเสียในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เกิดอาการผิดปกติ อาการดังกล่าวนี้ คือ ภาวะไตวาย ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการล้างไตหรือ ผ่าตัดเปลี่ยนไต จะเสียชีวืตจากภาวะไตวาย
โรคในช่องปาก หรือ Oral diseases หมายถึง อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยู่ภายในช่องปาก ซึ่งที่พบบ่อยจะเป็น โรคที่เกิดขึ้นกับ ฟัน เหงือก ลิ้น ต่อมน้ำลาย และ มะเร็งในช่องปาก เนื่องจาก ปากเป็นอวัยวะด่านแรกของการรักประทานอาหาร ดังนั้น ผู้ป่วยโรคนี้มักจะได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากหากไม่ได้รับการรักษาให้ขาดปกติ