โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ เรียก Sexually transmitted disease เรียกย่อๆว่า STD หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นจากการร่วมเพศ การมีเพศสัมพันธ์ เป็นการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การรวมเพศนั้นหมายรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ ทางช่องคลอด ปาก หรือ ทวารหนัก ซึ่งหากฝ่ายหนึงฝ่ายใดมีเชื้อโรคอยู่ก็สามารถถ่ายท่อดไปยังผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กันได้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถเกิดขึ้นได้กับ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสานา แต่สามารถพบมากในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มชายรักร่วมเพศ ที่นิยมการมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่มีการป้องกัน หรือ ขาดความเข้าใจ้ในการป้องกันตัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันพบมากขึ้น

โรคต่างๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ เกิดจากการติดเชื้อ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคอื่นๆ อาการของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น มีแผลที่อวัยวะเพศ มีหนอง มีอาการปวด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันอย่างไร รวมโรคต่างๆ ที่ติดต่อทางเพศ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ป้องกันจะเป็นอย่างไร หากติดโรคแล้ว ต้องทำอย่างไร เรารวบรวมข้อมูลมาเสนอต่อเพื่อนๆให้ รู้เท่าทันโรค อาการ เบื้องต้น ของ โรค ติดต่อ ทาง เพศ สัมพันธ์ โรค ติดต่อ ทาง เพศ สัมพันธ์ หมาย ถึง วิธี การ ป้องกัน โรค ติดต่อ ทาง เพศ สัมพันธ์

สาเหตุของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ ซึ่งสามารถแบ่งการติดเชื้อได้เป็น 3 กลุ่ม รายละเอียด ดังนี้

 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการติดเชื้อไวรัส ตัวอย่างโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น เริม หูด ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
 • โรคติดต่อการเพศสัมพันธ์จากการติดเชื้อแบคทีเรีย ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม ท่อปัสสาวะอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ เป็นต้น
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการติดเชื้ออื่น ๆ เช่น พยาธิ ซึ่งการติดเชื้อพยาธฺสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรค

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์นั้น คือกลุ่มที่มีกิจกรรมทางเพศบ่อย เช่น กลุ่มชายหญิงที่ขายบริการทางเพศ หรือในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมในการมีคู่นอนมากกว่า 1 คน คนชอบการมีเซ็กซ์หมู่ กลุ่มคนเหล่านี้ หากไม่ดูแลตนเองและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ก็มีโอกาสติดโรคมากกว่าผู้อื่น

อาการของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการของผู้ป่วยที่ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ สามารถสังเกตุได้จาก การปัสสาวะขัด ความผิดปรกติของผิวหนัง เช่น ผื่น แผล ตุ่มน้ำ หากเกิดที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก  สามารถแยกเป็นข้อๆเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตุ ดังนี้

 1. มีหนองที่ท่อปัสสาวะหรือช่องคลอด
 2. แผล เช่น ผื่น แผล ตุ่มน้ำ ที่เกิดบริเวณอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก
 3. ปัสสาวะที่ผิดปรกติ เช่น ปัสสาวะขัด มีอาการเจ็บและปวดเวลาปัสสาวะ
 4. อาการคันหรือปวด บริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
 5. อาการปวดที่อวัยวะเพศ
 6. ปวดท้องหรือปวดบริเวณช่องเชิงกราน
 7. เวลามีกิจกรรมทางเพศแล้วปวด
 8. ในเพศหญิงมีอาการตกขาว

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วิธีป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีข้อควรปฏบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆทางการร่วมเพศ มีดังนี้

 • ให้ใส่ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันการติดเชื้อทั้งในฝ่ายชายและหญิง นอกจากนั้นแล้วยังป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรด้วย เป็นเครื่องมือที่ใช้คุมกำเนิดที่มีความปลอดภัยมาก
 • การรักษาความสะอาดอวัยวเพศอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากอวัยวะเพศอยู่ในพื้นที่อับและชื้น เป็นแหล่งเพาะเชื้อชั้นดี เมื่อมีเพศสัมพันธ์ เชื้อโรคที่อวัยวะเพศสามารถเข้าสู่ร่างกายและเป็นตัวก่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้
 • มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคนเดียว การมีเพศสัมพันธ์กับคนมากกว่าหนึ่งก็โอกาสในการควบคุมโรคก็ยาก
 • ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจากหากอายุน้อยภาวะภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายน้อยกว่าคนในวัยเจริญพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่ และสถิติของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นคนกลุ่มอายุน้อย
 • ตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ศึกษาหาความรู้เรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์
 • งดการมีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือน เนื่องจากประจำเดือนเป็นเลือดเสียซึ่งมีความไม่สะอาด มีโอกาสติดเชื้อได้ และสำหรับเพศหญิงช่วงมีประจำเดือนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่าย
 • งดการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก เนื่องจากอุจจาระเป็นของเสียในร่างกายเป็นของสกปรกทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย หากมีความจำเป็นให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรค
 • ไม่ควรนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องคลอด เช่นการสวนล้างช่องคลอด เนื่องจากอาจทำให้ติดเชื้อได้

ข้อควรปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • ป้องกันการแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อื่น ให้รีบต้องรักษาตัวให้หายจากโรคก่อน
 • หากรู้ตัวว่าเป็นผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต้องป้องกันการติดเชื้อโรค เช่น ใช้ถุงยางอนามัย
 • รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมันธ์ โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ขณะป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • งดการดื่มสุรา เนื่องจากการเมาทำให้ขาดสติในการควบคุมตนเอง สามารถทำให้ละเลยการป้องกันการเกิดโรคได้
 • ไม่ควรซื้อยามารักษาเอง หากป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ใช้ยาตามคำสั่งของแพทย์