โรคมะเร็งกล่องเสียง ภัยมืดหากเสียงแหบนานๆ อย่าวางใจพบแพทย์ด่วน

มะเร็งกล่องเสียง Laryngeal cancer คืออะไร สาเหตุของมะเร็งกล่องเสียงเกิดจากอะไร สามารถรักษาได้หรือไม่ อาการเบื้องต้นของคนเป็นมะเร็งที่กล่องเสียง คือ อาการเสียงแหบนาน 2 ถึง 3 สัปดาห์ โดยเฉพาะชายสูงอายุ มะเร็งกล่องเสียง หมายถึง ภาวะผิดปรกติของเนื้อเยื่อ…

Read More