ปัสสาวะขุ่น (Urine Turbidity) อาการ สาเหตุ การรักษา ฯลฯ

ปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะขุ่น (ภาษาอังกฤษ : Urine Turbidity) คือ อาการที่สีของปัสสาวะมีลักษณะขุ่นเป็นตะกอน ไม่เป็นสีใสหรือสีเหลืองอ่อนตามปกติ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การใช้ยา การกินอาหารบางชนิด หรือเกิดจากสาเหตุอื่นที่ทำให้ปัสสาวะมีลักษณะดังกล่าวอย…

Read More