โรคพยาธิ เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง ป้องกันและรักษาอย่างไร

การตรวจโรคพยาธิ สามารถทำด้โดยการตรวจทวารหนัก ตรวจอุจจาระ ซึ่งควรเก็บอุจจาระในช่วงตื่นนอนตอนเช้าใหม่ จะทำให้มีโอกาสตรวจพบพยาธิมากที่สุด การรักษาโรคพยาธิ สำหรับการรักษาโรคพยาธิ ในปัจจุบันรักษาโดยการรับประทานยาถ่ายพยาธิ ซึ่งการรับประทานยาแบ่งได้ 3 ชนิด …

Read More