ไขมันพอกตับ ภาวะไขมันเกาะตับ อันตรายที่ต้องควบคุม รักษาอย่างไร

โรคไขมันพอกตับ คือ ภาวะไขมันเกาะที่ตับสูง หรือ ทางการแพทย์ คือ ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง หากท่านเป็น โรคเบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไขมันพอกตับ การลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดทำอย่างไร สำหรับ ภาวะไขมันพอกตับ เป็นโรคที่เกิดมากใน …

Read More